گواهینامه ایزو 20815

گواهینامه ISO 20815گواهینامه ایزو 20815 نوعی استاندارد مدیریت اطمینان و تولید برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی می باشد. گواهی ISO 20815 مفهوم اطمینان تولید را در سیستم ها و عملیات های مرتبط با حفاری اکتشافی، بهره برداری، فرآوری و حمل و نقل منابع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی توصیف می کند. دستورالعمل های موجود در این مدرک شامل فعالیت های زیر دریا و دیگر مراحل انجام امور مورد نیاز است.

استاندارد ایزو 20815 بر روی اطمینان از تولید نفت و گاز، فرآوری و فعالیت های مرتبط با آن متمرکز می باشد. همچنین تجزیه تحلیل های مورد نیاز سرویس و نگهداری قطعات را نیز انجام می دهد که شامل انواع دسته بندی های تجاری و سیستم های مختلف در زنجیره نفت و گاز است. تضمین تولید در گواهینامه ISO 20815 نه تنها تولید هیدرو کربن را در بر می گیرد، بلکه به فعالیت های مرتبط مانند حفاری، نصب خط لوله و مداخله در زیر دریا می پردازد.

هدف استاندارد ایزو 20815 چیست ؟

هدف از دریافت سند ایزو 20815 برای مجموعه های مختلف، متفاوت است اما معمولا برای دستیابی به فرایند های مقرون و به صرفه در طول چرخه یک پروژه انجام می گیرد. این مدرک مانند استاندارد iso 29001 برای مجموعه هایی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت دارند کاربردیست و می تواند در ارائه موارد زیر به شما کمک کند :

  1. گواهینامه ایزو 20815مدیریت تضمین تولید برای حسابرسی مطلوب تاسیسات در عین در نظر گرفتن محدودیت های ناشی از بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت. (برقرار کردن بسیاری از مفاد استاندارد اچ اس ای )
  2. برنامه ریزی و اجرای فناوری های روز دنیا به صورت قابل اطمینان
  3. استفاده از داده های قابل اطمینان و قابل نگهداری
  4. توسعه فناوری های به کار برده شده در مجموعه
  5. طراحی و بهبود سیستم های عملیاتی مبتنی بر داده های قابل اطمینان

به صورت کلی سری IEC 60300-3 استاندارد ها قابل اطمینان بودن و عملکرد تعمیر و نگهداری تجهیزات را مورد بررسی قرار می دهند و تاکید گواهینامه ایزو 20815 نیز بر همین عامل است.

فرایند های گواهینامه ISO 20815

به طور کلی استاندارد ایزو 20815 دوازده فرایند را تعیین میکند که هفت فرایند به عنوان مفاد اصلی تولید و اطمینان تعریف شده اند. پنج فرایند باقی مانده عنوان موارد متقابل شناخته می شوند و از محدوده این سند خارج هستند. با این حال این موارد نیز در استاندارد ذکر شده است تا از برقراری الزامات اطمینان تولید، مطمئن شوید.

تنها شرط اجباری که در این سند ISO 20815 وجود دارد، ایجاد و اجرای برنامه اطمینان تولید (PAP) است. وجود PAP در مدیریت کلی پروژه که شرایط برای آن اعمال می شود بسیار مهم است.

تعاریف مرتبط با ISO 20815

اصطلاحات و تعاریف مختلفی برای این سند وجود دارد که برخی از آنها را در ادامه ذکر خواهیم کرد.

زمان تعمیر فعال (active repair time)

زمان موثر برای تعمیر یک دستگاه را زمان تعمیر فعال می نامیم. همچنین انتظار زمان موثر برای تعمیر را میانگین زمان تعمیر فعال می نامیم.

دسترسی

توانایی حضور در یک کشور برای انجام عملیات های مورد نیاز در صورت لزوم، دسترسی نام دارد.

مانع

عملکرد ها یا کنترل هایی که برای جلوگیری از یک حادثه بزرگ یا محدود کردن عواقب انتخاب شده است.

موارد دودویی (binary item)

مواردی که دارای دو کلاس حالتی یا دو حالت هستند.

علت معمول شکست (common cause failure)

خرابی چندین مورد که فعالیت آنها مستقل از یکدیگر تلقی می شود، که ناشی از یک علت واحد است.

نظارت بر شرایط

به دست آوردن اطلاعات در مورد وضعیت فیزیکی یا پارامترهای عملیاتی در بخش نظارتی گواهینامه ایزو 20815 قرار می گیرند.

نگهداری اصلاحی

تعمیر و نگهداری از موارد ایرادات شناسایی شده.

قابل تحویل بودن

نسبت تحویل به تحویل برنامه ریزی شده در یک بازه زمانی مشخص، هنگامی که اثر عناصر جبران کننده مانند جایگزینی تولید کنندگان دیگر و ذخیره سازی بافر پایین را شامل می شود.

اخذ گواهینامه ایزو 20815

برای دریافت ایزو 20815 شما باید ابتدا مجموعه ای را پیدا کنید که نماینده و عامل سازمان ایزو باشد. رایان سرت می تواند تمام خدمات مورد نیاز شما برای صدور گواهینامه های بین المللی ایزو ، گواهینامه سی ای اروپا و …. را فراهم کند.

تمامی مراحل دریافت استاندارد های بین المللی در مدت زمان کوتاه و با کمک کارشناسان خبره در زمینه مورد بحث انجام می گیرد به همین دلیل رایان سرت انتخاب اول مدیران کسب و کار برای دریافت گواهینامه های بین المللی می باشد.