مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو | 50 گام پیاده سازی گواهینامه ایزو

عکس گواهینامه ایزو

عکس گواهینامه ایزو


مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو | 50 گام پیاده سازی ایزو

برای گرفتن گواهینامه ایزو و همچنین مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو، اغلب نیاز به مستنداتی مانند:

 1. دستورالعمل‌ها (سیاست‌ها و رویه‌ها): باید فرآیندها، رویه‌ها و سیاست‌های شرکت را تعریف کنید و آنها را به صورت کتبی و در دسترس قرار دهید.
 2. سوابق و ثبت‌ها: ثبت فعالیت‌ها، اقدامات اصلاحی، ارتقاء‌ها و سوابق مربوط به موارد مختلف مرتبط با استانداردهای ISO.
 3. آموزش و آگاهی کارکنان: نشان دادن آموزش‌هایی که کارکنان شرکت را در مورد استانداردهای ISO آموزش داده‌اید.

 4. سوابق مرتبط با ممیزی و ارزیابی: ثبت نتایج بررسی‌ها، ارزیابی‌ها و اقدامات اصلاحی انجام شده.
 5. گزارش‌ها و نتایج حاصل از ممیزی خارجی و داخلی: ثبت گزارشات حاصل از ممیزی، ارزیابی‌ها و هر گونه مراجعاتی که از سوی اشخاص خارجی یا داخلی انجام شده است.
 6. سوابق تغییرات و بهبودها: ثبت تغییرات و بهبودهایی که در سیستم مدیریت کیفیت صورت گرفته است.
 7. ثبت‌نامه‌ها و مدارک رسمی: از جمله گواهینامه‌ها، مدارک مالکیت و سایر مدارک ضروری

 8. بررسی مداوم و به روزرسانی: اطمینان از اینکه مدارک و سیستم‌های شما مورد بررسی مداوم قرار می‌گیرند و با تغییرات استانداردها هماهنگ می‌شوند.
 9. نقد و ارزیابی‌های داخلی: ثبت نقدها و ارزیابی‌هایی که توسط تیم داخلی یا ممیزین داخلی انجام شده است.
 10. ثبت انتقادات و پیشنهادات مشتریان: نگهداری از اظهارنظرها، انتقادات و پیشنهادات مشتریان و اقداماتی که برای رفع مشکلات انجام شده است.
 11. پروژه‌ها و نتایج کارها: ثبت پروژه‌ها، نتایج کارها و اقداماتی که برای بهبود فرآیندها یا محصولات صورت گرفته است.
 12. ثبت نتایج آزمایشات و اندازه‌گیری‌ها: ثبت نتایج آزمایشات محصولات یا فرآیندها و اندازه‌گیری‌هایی که برای ارزیابی کیفیت صورت گرفته است.
 13. سیستم مدیریت اسناد: نگهداری و مرتب کردن تمام مدارک و اسناد مربوط به سیستم مدیریت کیفیت.

 14. ارزیابی‌های عملکرد: ثبت ارزیابی‌هایی که به عملکرد شرکت، فرآیندها و کارکنان ارتباط دارند.
 15. سیستم‌ها و فرآیندهای مستند: تعریف و ثبت سیستم‌ها و فرآیندهای شرکت که در آنها به استانداردهای ISO پایبندی می‌شود.
 16. آماده‌سازی برای ممیزی خارجی: آماده‌سازی و آموزش کارکنان برای مراجعات ممیزی و حفاظت از مدارک مورد نیاز برای این مراجعات.
 17. برنامه‌های عملیاتی و برنامه‌های کنترل: ثبت برنامه‌ها و کنترل‌هایی که برای اطمینان از پیروی از استانداردهای ISO و اهداف کیفیت تعیین شده‌اند.
 18. پروتکل‌های امنیتی و حفاظتی: مستندات مرتبط با امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و سایر موارد امنیتی مرتبط با فعالیت‌های شرکت.
 19. ثبت و رصد نقاط ضعف و بهبودها: ثبت و بررسی نقاط ضعف فعلی و اقدامات اصلاحی برای بهبود مستمر.
 20. آزمون و اعتبارسنجی سیستم‌ها: ثبت فرآیندهای آزمون و اعتبارسنجی جهت اطمینان از صحت و کارایی سیستم‌های مدیریت.
 21. ثبت مشخصات فنی و فرآیندها: ثبت دقیق و مستندسازی مشخصات فنی محصولات یا خدمات ارائه شده.
 22. پروتکل‌های رسیدگی به حوادث و اضطرابات: نگهداری از پروتکل‌ها و برنامه‌های رسیدگی به حوادث و بحران‌ها در صورت وقوع آنها.
 23. مستندات مربوط به تأمین کنندگان و شرکای تجاری: ثبت مستندات مربوط به تأمین کنندگان، قراردادها و همکاری‌های تجاری با سایر شرکت‌ها.
 24. پیگیری و ارزیابی کیفیت تأمین کنندگان: ثبت ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که در خصوص کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده توسط تأمین‌کنندگان انجام شده است.
 25. مستندات مربوط به مدیریت منابع انسانی: ثبت مستنداتی مانند نقش‌ها، مسئولیت‌ها، آموزش‌ها و ارزیابی‌های عملکردی کارکنان.
 26. ثبت اطلاعات مالی و مدیریت مالی: نگهداری از اطلاعات مربوط به مدیریت مالی شامل گزارش‌های مالی و مستندات حسابداری.
 27. مستندات مربوط به فناوری اطلاعات و سیستم‌های IT: ثبت مستندات، پروتکل‌ها و پشتیبانی فناوری اطلاعات و امنیت سیستم‌ها.
 28. مستندات مرتبط با بهداشت و ایمنی: ثبت مستندات و برنامه‌های بهداشت و ایمنی در محل کار و اجرای آنها در راستای استاندارد ایزو 45001.

ادامه‌ی موارد مرتبط با مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو:

 1. عکس گواهینامه ایزو

  عکس گواهینامه ایزو

  مستندات مرتبط با حفاظت محیط‌زیست: ثبت پروتکل‌ها و برنامه‌های مرتبط با محافظت از محیط‌ زیست و کاهش اثرات منفی بر آن در راستای پیاده سازی استاندارد iso 14001 .

 2. مستندات و ثبت نگهداری اموال و دارایی‌ها: نگهداری از مستندات مربوط به مدیریت اموال، تجهیزات و دارایی‌های شرکت.
 3. مستندات مرتبط با تولید و فرآیندهای مرتبط: ثبت مستنداتی که به تولید، تست و کنترل کیفیت محصولات مربوط می‌شود.
 4. پروتکل‌ها و مستندات مرتبط با خدمات پس از فروش: نگهداری از ثبت و برنامه‌های مرتبط با خدمات پس از فروش و رضایت‌مندی مشتریان.
 5. مستندات مربوط به مدیریت ریسک و فرصت وبرنامه‌ریزی بحران: ثبت برنامه‌ها و پروتکل‌های مرتبط با مدیریت ریسک‌هاو فرصتها
 6. ثبت دقیق تغییرات و بهبودها: ثبت و مستندسازی تغییراتی که در فرآیندها، سیستم‌ها یا محصولات اعمال شده است.
 7. مستندات مرتبط با کنترل و تضمین کیفیت محصولات و خدمات
 8. ثبت و مستندسازی آمار و عملکرد عملیاتی: نگهداری از آمارها و اطلاعات مربوط به عملکرد عملیاتی و کیفیت فرآیندها.
 9. مستندات مرتبط با مدیریت مشتریان و بازاریابی: ثبت استراتژی‌ها و برنامه‌های مدیریت مشتریان و فعالیت‌های بازاریابی.
 10. ثبت و مستندسازی ارتقاها و انگیزه‌های کارکنان: ثبت و برنامه‌های مربوط به ارتقاها و انگیزه‌های مشخص شده برای کارکنان.
ادامه موارد مرتبط با مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ISO:
 1. ثبت و مستندسازی فرآیندهای نظارتی و بازرسی‌ها: ثبت فرآیندها و نتایج بازرسی‌ها برای اطمینان از پایبندی به استانداردهای مورد نیاز.
 2. مستندات مرتبط با مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی: ثبت برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف و نحوه مدیریت و اجرای آنها.
 3. ثبت و مستندسازی آموزش و توسعه پرسنل: ثبت دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توسعه فردی کارکنان.
 4. مستندات مرتبط با تحقیق و توسعه (R&D): ثبت فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نتایج به دست آمده از آنها.
 5. ثبت و مستندسازی استراتژی‌های مدیریتی: ثبت و برنامه‌های مدیریتی برای رشد و توسعه کسب‌وکار.
 6. مستندات مرتبط با استفاده از فناوری‌های نوین: ثبت استراتژی‌ها و نحوه استفاده از فناوری‌های نوین.
 7. ثبت و مستندسازی موارد مرتبط با بهره‌وری: ثبت اقدامات و برنامه‌هایی که به افزایش بهره‌وری کمک می‌کنند.
 8. مستندات مربوط به کنترل موجودی و تأمین: ثبت موارد مربوط به کنترل موجودی و تأمین مواد اولیه یا محصولات.
 1. ثبت و مستندسازی سیاست‌های مدیریتی مختلف: ثبت و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریتی گوناگون.
 2. مستندات مرتبط با مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی: ثبت استراتژی‌ها و برنامه‌های مدیریتی جهت تحقق اهداف شرکت.
 3. ثبت و مستندسازی رویه‌ها و فرآیندهای خاص: ثبت رویه‌ها و فرآیندهایی که ممکن است برای شرکت خاص شما مهم باشند.
 4. مستندات مرتبط با تعهدات اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی: ثبت فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که به تعهدات اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی مربوط می‌شوند مطابق با استاندارد ایزو 26000.
این موارد مختلف نشان‌دهنده ی انواع مستندات و اطلاعاتی است که ممکن است برای حفظ گواهینامه ISO و پایبندی به استانداردهای مرتبط با ایزو، لازم باشند. هر استاندارد ISO ممکن است متقاضیان را به ارائه مدارک و اطلاعات مختلفی تشویق کند که به مواردی که ذکر شد، افزوده شوند.

موارد مشابه سرچ شده:

مدارک لازم برای اخذ ایزو، دریافت ایزو، چه مدارکی برای دریافت ایزو نیاز است، مدارک لازم برای گرفتن ایزو، مدارک مورد نیاز برای جهت دریافت ایزو،

مقالات ISOمقالات مفید

اخذ ایزواصول پیاده سازی ایزوالزامات ایزوگواهینامه ایزومدارک لازم برای گرفتن ایزومراجع صادرکننده گواهینامه ایزومراکز صادرکننده گواهینامه ایزو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *